Sunday, June 20, 2010

Sehari Selembar Benang Siri 10 (21 Jun-25 Jun)

1. Perkataan - bangun
Maksud - jaga (daripada tidur)
Ayat - Ashraf bangun pada pukul 6.30 pagi setiap hari.

2. Perkataan - membangun
Maksud -berkembang dan meningkat maju
Ayat - Negara-negara yang sedang membangun masih mengharapkan bantuan dari Jepun.

3. Perkataan - membangunkan
Maksud - membina, mendirikan, membuat
Ayat - Penduduk Taman Maju mengutip derma untuk membangunkan surau di kawasan itu.

4. Perkataan - bangunan
Maksud - sesuatu yang dibangunkan (benda seperti rumah, kedai,sekolah)
Ayat - Semua bangunan lama di kawasan itu sedang dicat semula.

5. Perkataan -pembangunan
Maksud - proses membangun (mencapai kemajuan)
Ayat - Pembanguan di kawasan luar bandar akan diteruskan seperti yang telah dirancang.

No comments:

Post a Comment