Friday, February 5, 2010

KUIZ 1 - SEHARI SELEMBAR BENANG

Berikan maksud perkataan berikut dan kemudian tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan tersebut untuk menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaananya.Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

i)ada

ii)abdi

iii)aneh

iv)cantas

v)pangkas

************** SELAMAT MENCUBA *******************