Thursday, October 15, 2009

Bahasa Melayu Tingkatan 1

Penjodoh Bilangan

Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau bilangan.
Kadangkala kata bilangan disertai penjodoh bilangan seperti batang, buah, ekor, orang, dan sebagainya.
Senarai penjodoh bilangan, penggunaannya, dan contohnya adalah seperti yang berikut:
<NAK TAU KLIK DISINI>

happy holiday....


Selamat bercuti...dan jangan lupa siapkan kerja yang tertangguh...