Saturday, April 3, 2010

Program Sehari Selembar Benang (Menengah Rendah)

Siri 3 - 5 April hingga 9 April 2010

1.Adil-tidak menyebelahi mana-mana pihak
Contoh ayat:Seseorang hakim mestilah adil dalam membuat keputusan.

2.Keadilan - sifat (perbuatan,tindakan) yang adil
Contoh ayat:Kerajaan berusaha menciptakan keadilan masyarakat negara ini.

3.Pengadilan - mahkamah, majlis (yang mengadili)
Contoh ayat:Tertuduh akan dihadapkan ke pengadilan.

4.Mengadili - memeriksa dan menghukum orang dengan adil
Contoh ayat:Hakim Besar Mahkamah Tinggi sendiri akan mengadili kes pembunuhan itu.

5.Pengadil - orang yang mengadili pertandingan atau perlawanan
Contoh ayat :Pengadil perlawanan itu telah diserang oleh penyokong Kedah.

No comments:

Post a Comment