Monday, March 22, 2010

Program Sehari Selembar Benang (Menengah Rendah)

Siri 1(22 Mac hingga 26 Mac 2010)

Perkataan

i) Am
Maksud:
tidak terbatas atau khusus kepada orang, golongan atau bidang tertentu.

Contoh ayat:
Pengetahuan am murid tentang sesuatu perkara masih kurang kerana mereka kurang membaca.

ii) Amah
Maksud:
orang gaji.

Contoh ayat:
Amah yang bekerja di rumah saya berasal dari Medan, Indonesia.


iii) Amal
Maksud:
perbuatan baik.

Contoh ayat:
Membantu orang merupakan amal yang dituntut oleh semua agama.

iv) Aman

Maksud:bebas daripada keadaan kacau-bilau.

Contoh ayat:
Rakyat Malaysia beruntung kerana dapat hidup dalam situasi yang aman.

v) Amat

Maksud:sangat.

Contoh ayat:
Cikgu Rajan amat marah akan murid yang
menconteng dinding tandas.


No comments:

Post a Comment