Sunday, January 24, 2010

Program Sehari Selembar Benang Siri 1

i) Buta

Maksud
Tidak boleh melihat

Contoh Ayat
Orang buta itu boleh melintas jalan tanpa dibantu oleh sesiapa.

ii) Membuta

Maksud
Tidur

Contoh Ayat
Abang sudah membuta waktu saya pulang malam tadi.

iii) Buta huruf

Maksud
Tidak boleh membaca atau menulis

Contoh Ayat
Kerajaan telah mengadakan pelbagai program untuk membasmi buta huruf dalam kalangan murid di negara ini.

No comments:

Post a Comment